नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय चनौली, चितवन
चनौली, चितवन

आ.व. ०७६/७७ को न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकायस मालपोत कार्यालय चनाैली चितवनको आ व २०७६।०७७ को जग्गा रजिष्ट्रे‍शन पारित प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)